آرشیو برچسب ها: دلایل خرابی باتری خودرو

نقش باتری در خودرو چیست؟ باتری خودرو که هدف اولیه استفاده از آن استارت زدن، تثبیت انرژی و تهیه نیروی کافی برای جرقه زدن، روشنایی و دیگر مصرف کننده هایی است که به مقدار انرژی بیشتر از ظرفیت سیستم شارژ نیازمند هستند . به طور مثال در موقعی که موتور کار نمی کند باتری اتومبیل […]